e0a680de1137198bf4121dd7e074f631
Уряд вимагатиме від держслужбовців відмовитися від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій

Кабінет Міністрів вимагає від державних службовців утримуватися від публічної критики органів державної влади та їхніх посадових осіб. Такий пункт прописано у постанові уряду «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців» від 11 лютого, оприлюдненій на урядовому порталі.

Держслужбовці мають дотримуватися таких принципів: служіння державі й суспільству; гідна поведінка; доброчесність; лояльність; політична нейтральність; прозорість і підзвітність; сумлінність.

Служіння державі, серед іншого, передбачає «формування позитивного іміджу держави», а гідна поведінка – недопущення навіть поза держслужбою «вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця».

«Лояльність» же, на думку урядовців, передбачає:

1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів та державного органу, в якому працює держслужбовець, «незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів»;

2) утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їхніх посадових осіб;

3) коректне ставлення до керівників і співробітників держоргану під час виконання обов’язків.

Крім того, від держслужбовців вимагають: недопущення впливу політичних інтересів на їхні дії та рішення, відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій, уникнення використання символіки політичних партій тощо.

Етична поведінка також передбачає пріоритет загального блага громадян над особистими чи корпоративними інтересами, неприпустимість використання держмайна в особистих цілях; недопущення конфлікту інтересів, ненадання комусь переваг.

Також до доброчесності віднесено «нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням державним службовцем своїх обов’язків, зокрема, після припинення державної служби, крім випадків, встановлених законом».

Згідно з правилами, інформація про діяльність держслужбовця має бути відкритою та доступною, крім випадків, визначених Конституцією та законами.

Для держслужбовців I та II категорії передбачається облік телефонних розмов та особистих зустрічей із представниками політичних партій, нардепами, суб’єктами господарювання або їхніми уповноваженими особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі.

За порушення цих правил держслужбовці несуть «дисциплінарну відповідальність відповідно до закону», але в постанові не уточнюється яку.

У передмові до документу йдеться, що за основу акта взяли запроваджену в Польщі «модель гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів».

БЕЗ КОМЕНТАРІВ