Ëèäåð ôðàêöèè "ÓÄÀÐ" Âèòàëèé Êëè÷êî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé ôðàêöèé è ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ
За попередніми даними з 50% дільниць, у Києві на виборах мера перемагає Кличко

За попередніми даними, зібраними Київською міською територіальною виборчою комісією, відповідно до результатів голосування з 50% виборчих дільниць перемагає нинішній мер столиці Віталій Кличко, а на виборах до Київради п’ятивідсотковий бар`єр долають 5 партій: «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Об’єднання «Самопоміч», «Єдність», ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода». Про це заявив 27 жовтня голова ТВК Анатолій Сульдін, передає УНІАН.

При цьому він зауважив, що наразі важко спрогнозувати, хто саме, крім Кличка, проходить у другий тур виборів Київського міського голови. «Голоси розділилися і дуже щільно один за одним йдуть кандидати Олександр Омельченко, Борислав Береза, Сергій Гусовський та Володимир Бондаренко. Яким чином зміститься їх черговість, покажуть паперові протоколи, і тоді визначиться, хто буде другим кандидатом», – сказав Сульдін.

Він також підкреслив, що порядковість партій, які проходять до Київради та кількість мандатів, які вони отримають відповідно до набраних відсотків голосів, також буде відома після обробки даних паперових протоколів з результатами голосування. «Але ми думаємо, що з цією тенденцією і з результатами, які ми вже отримали, нічого неочікуваного не буде в цьому списку. Але ще раз наголошую, що результат ми встановлюємо за паперовими протоколами, які до нас надходять з районних ТВК, які уже завершують прийом документів від дільничних виборчих комісій і скоро приступають до складання свого підсумкового протоколу», – наголосив голова КМТВК.

За його інформацією, у Печерському та Дарницькому районах стоїть питання про можливий перерахунок голосів на одній чи двох дільницях, але воно ще вирішується. В інших районах, за словами Сульдіна, зараз комісії розглядають скарги, і тому важко сказати, чи будуть там порушуватись питання про необхідність перерахунку голосів на окремих дільницях. Водночас, він висловив сподівання, що це відбуватиметься оперативно.

Читайте: Der Spiegel про Кличка: «Третина киян любить, третина – ненавидить, решта – не визначилися»

Інформаційний Акцент

БЕЗ КОМЕНТАРІВ