Ïðåäñåäàòåëü Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Ëåîíèä ×åðíîâåöêèé âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè. Êèåâ, 28 ÿíâàðÿ 2009 ã.
Черновецький має намір взяти участь в майбутніх парламентських виборах у Грузії

«Льоня-космос» хоче «ощасливити» і грузинів. Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який з 2011 року проживає в Грузії та створив політичну партію «Щаслива Грузія», має намір взяти участь в майбутніх парламентських виборах, які пройдуть наступного року, передає Інтерфакс.

«Мене запитують, чому я створив свою партію. ​​Та тому що у провідних партій в Грузії дуже слабкі позиції. Детально я поговорю про це пізніше, але зараз скажу, що збираюся увійти в парламент Грузії», – заявив Черновецький журналістам у своєму будинку в місті Кобулеті. За його словами, партія «Щаслива Грузія» підтримуватиме європейські цінності та в разі входження до парламенту направить зусилля для підвищення розміру пенсій в Грузії.

Екс-мер Києва повідомив ще про одну свою ініціативу. Він призначив винагороду в розмірі 150 тисяч ларі (62 тисячі доларів США) за упіймання і повернення в Грузію колишнього заступника начальника департаменту з виконання покарань Меґіса Кардави, який перебуває в розшуку грузинської прокуратури за звинуваченням в нелюдському поводженні з ув’язненими.

Напередодні парламентських виборів у 2012 році коаліція «Грузинська мрія» активно використовувала відеоматеріали про зґвалтування і побиття ув’язнених, у чому безпосередню участь брав Кардава. За заявою грузинських експертів, саме ці «тюремні кадри», поширені за місяць до виборів, викликали обурення грузинського суспільства проти влади на чолі з екс-президентом Міхеїлом Саакашвілі та зумовили перемогу «Грузинської мрії» на виборах.

Інформаційний Акцент

БЕЗ КОМЕНТАРІВ