Íàðîäíûé äåïóòàò îò Ïàðòèè ðåãèîíîâ Þëèÿ Ëåâî÷êèíà â çàëå çàñåäàíèé Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, â Êèåâå, âî âòîðíèê, 3 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå òðåòüåé ñåññèè Âåðõîâíîé Ðàäû ñåäüìîãî ñîçûâà. Ôîòî Âëàäèñëàâà Ìóñèåíêî / ÓÍÈÀÍ
Юлія Льовочкіна оформила у власність землю в Конча-Заспі 2014 року після Євромайдану

Екс-керівник адміністрації президента-втікача Януковича та співкерівник фракції «Опозиційного блоку» у Верховній Раді Сергій Льовочкін закінчує будувати величезний маєток у Конча-Заспі. Про це у своєму  блозі написав народний депутат Ігор Луценко.

«А тим часом сім’я співвласника телеканалу «Інтер» і великого москвофіла Льовочкіна майже закінчила будувати своє гніздо у Кончі-Заспі, під Києвом», – написав Луценко та оприлюднив нове відео з будівництва, зняте у травні 2016 року.

«На цьому відео видно той непересічний прогрес, якого добилися Льовочкіни. Стіни та дах готові, залишилося закінчити оздоблення та озеленити ділянку», – повідомив нардеп.

Як відомо, Юлія Льовочкіна оформила у власність цю землю 2014 року після Євромайдану. Ділянка має цільове призначення – «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».

Острів сполучається мостом із берегом, де розташований інший уже збудований маєток Юлії Львочкіної на ділянках площею 0,42 га.

У вересні 2014 року Державна сільгоспінспекція на прохання прокуратури встановила, що передача земель та будівництво на ділянці під Києвом поблизу Обухова, оформленій у власність сестри екс-голови Адміністрації Президента Юлії Льовочкіної, – «острові Льовочкіної» – відбувається всупереч законодавству.

Прокуратура Київської області здійснює перевірку законності забудови острова.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ