українки
Група науковців-генетиків обґрунтувала генетичну єдність українців

Генетики обґрунтували генетичну єдність українців, пише  Сегодня. Як зазначають фахівці, можна припускати, що між населенням різних географічних районів нашої держави є суттєві відмінності, однак і антропологічні, і генетичні дослідження свідчать про однорідність українського етносу – загалом українці більш однорідні, ніж, наприклад, білоруси.

Сучасні дослідження особливу увагу приділяють етногенезу. З цієї точки зору українці становлять особливий інтерес як європейський народ, територія якого здавна була перехрестям численних міграцій. Враховуючи складну історію регіонів України, можна припускати, що між населенням різних географічних районів є суттєві відмінності, однак і антропологічні, і генетичні дослідження свідчать про дивовижну однорідність українського етносу – загалом українці більш однорідні, ніж, наприклад, білоруси.

Проведене дослідження підтвердило цю закономірність. Було досліджено кілька популяцій корінних українців Буковини й Закарпаття. Ці території розташовані на межі українського ареалу, вони контактують з сусідніми етносами і в різний час входили до складу різних держав. Для генетичного аналізу були використані SNP маркери Y-хромосоми, які можуть вловити не лише міжетнічні, але й тонкі внутрішньоетнічні відмінності.

Аналіз різноманітності Y-хромосомних ліній виявив, що популяції Буковини й Закарпаття утворюють єдину область генетичної схожості з рештою українських популяцій, при цьому істотно відрізняючись від близьких географічних сусідів – угорців, румунів, молдаван, поляків, словаків і ґаґаузів.

Водночас Буковина виявилася дещо своєрідною: це була єдина з вивчених українських популяцій, де Y-хромосомна гаплогрупа I2a зустрічалася частіше, ніж найпоширеніша у східних слов’ян гаплогруппа R1a. Такий результат відбиває змішування з більш південним населенням Карпат, і в цьому випадку гірські масиви були перешкодою для міграцій. В цілому ж, географія розподілу Y-хромосомних гаплогруп вказує на те, що українська частина Карпат є фізичним бар’єром, який обмежує демографічні, й, відповідно, генетичні потоки.

Наприклад, частоти гаплогрупи N1c знижуються поступово від північного сходу Європи в південно-західному напрямку; на заході України близько 5% чоловіків належать до цієї Y-хромосомної лінії, але вже в Закарпатській вибірці носіїв цієї гаплогрупи не виявлено зовсім. У протилежному напрямку – з південного заходу на північний схід – Карпати обмежують потік гаплогрупп E1b, R1b, J і G, поширених у Південній Європі.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ