Роман Маселко, адвокат Небесної сотні і Автомайдану
Роман Маселко, адвокат Небесної сотні і Автомайдану

Як це показово! Я не зміг знайти українського перекладу ключового документу, який встановлює європейські стандарти щодо боротьби з безкарністю – Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо викорінення безкарності за серйозні порушення прав людини, ухвалені Комітетом Міністрів РЄ 30 березня 2011 року.

А згідно з цими принципами, «держави повинні боротися з безкарністю задля відновлення справедливості для жертв, а також для забезпечення стримувального фактору щодо майбутніх порушень прав людини та задля підтримки верховенства права та суспільної довіри до системи правосуддя»

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd111

Для нас це мегаактуально. Більше того, Європейський суд неодноразово звертав увагу на критичний брак реальної боротьби з безкарністю в Україні (наприклад, справа «Каверзін проти України» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_851).

Про це систематично вказується і у всіх звітах Комісарів з прав людини Ради Європи (див. напр. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2489554&SecMode=1&DocId=2124244&Usage=2).

Але ми навіть не спромоглися офіційно перекласти «Керівні принципи» і хоча б вивісити їх на сайті Верховного суду чи на rada.gov.ua

Показовим є і те, що в переліку справ ЄСПЛ, які на думку ВККС must know українські судді при проходженні кваліфікаційного оцінювання, немає рішень ЄСПЛ по справах «Тесленко проти України» або «Каверзін проти України», а тут, окрім згадки про необхідність боротьби з безкарністю, суд визнав порушення ст.3 Конвенції (катування працівниками міліції, неефективне розслідування, відсутність адекватної медичної допомоги). Але, мабуть, це для нас не є проблемою.

То чи є політична воля на реальну боротьбу з безкарністю в Україні? Чи орієнтовані на це правоохоронці та судді?

Напишу звернення у ВККС, сподіваюсь відкорегують програму.

Джерело: Roman Maselko

БЕЗ КОМЕНТАРІВ