Äàøàâñêîå ïîäçåìíîå õðàíèëèùå ãàçà â Ñòðûéñêîì ðàéîíå Ëüâîâñêîé îáëàñòè, 28 ìàÿ 2015 ã. Ôîòî ÓÍÈÀÍ
«Нафтогаз України» розробив план переходу з 11 етапів

З ІІ кварталу 2017 року в Україні планують обліковувати газ не в одиницях об’єму – кубічних метрах, а в енергетичних одиницях – кВт-годинах, передає DT.UA.

Відповідна пропозиція надійшла від НАК «Нафтогаз України». План переходу розраховано на 11 етапів.

Наразі також розроблений проект постанови Кабінету міністрів для затвердження згаданого плану на рівні уряду.

В енергохолдингу впевнені, що енергетичні показники дозволять зробити облік природного газу більш об’єктивним під час його купівлі, продажу та використання, а також у разі встановлення цін і тарифів.

Як відомо, європейське законодавство передбачає облік газу саме в кВт-год, а не в кубометрах.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ