Çäàíèå Âåðõîâíîãî ñóäà Óêðàèíû â Êèåâå 4 ÿíâàðÿ 2008 ã.
ВСУ постановив: позаяк щомісячна комісія не пов’язана з поверненням кредиту, вона є незаконною

Щомісячні комісії, що їх стягують банки за споживчими кредитами, є незаконними. Українські позичальники мають право їх не платити. Цього висновку дійшов Верховний суд України, повідомляє UBR.

«ВСУ постановив, що через те, що щомісячна комісія не пов’язана з поверненням кредиту, вона є незаконною. Банк може нараховувати плату лише у вигляді річних відсотків. Це означає, що люди мають право не платити щомісячні комісії. Вони можуть оскаржити свої кредитні договори в суді», – пояснив старший адвокат Ростислав Кравець.

Однак є ймовірність, що банки намагатимуться довести, що споживач був ознайомлений з усіма умовами кредитного договору. Для того, щоби виграти судовий процес, юристи рекомендують добре ознайомитися із договором та знайти невідповідності.

«Щоби виграти в суді, необхідно уважно проаналізувати умови кредитного договору на предмет наявності в них неоднозначних трактувань, умов, які є двозначними або явно несправедливими, і знайшовши такі умови, звертатися до суду з позовом про недійсність кредитного договору або окремих його умов», – порадив юрист Віктор Мороз.

Як відомо, українські банки вже не перший рік стягують з людей щомісячні комісії. І це стосується не лише дрібних позик, які людям вже звикли рекламувати під 0%, а фактично видають під 60-70% річних за допомогою регулярних комісій, але і дорогих кредитів на зразок іпотеки та автокредитів.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ