Âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Ïàâåë Ðîçåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ
Розенко закликав уряд і парламент прискорити впровадження накопичувальної пенсійної системи

У рамках реформування Пенсійного фонду з 1 січня 2017 року українці зможуть оформляти пенсії в будь-якій точці України без прив’язки до місця проживання або роботи. Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єра Павла Розенка.

«Уже з 1 січня почнеться впровадження абсолютно нового сервісу оформлення пенсій для наших громадян – пенсію можна буде оформити в будь-якій точці нашої країни, без прив’язки до місця проживання або роботи, як тепер», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Розенка, кожен українець, який працює, матиме доступ до своєї пенсійної справи, де буде відображена інформація про накопичені внески та майбутній розмір пенсії.

Раніше віце-прем’єр Розенко закликав уряд і парламент прискорити впровадження накопичувальної пенсійної системи, зокрема, ухваливши відповідний законопроект.

За словами чиновника, обов’язковому страхуванню в цій системі підлягатимуть громадяни у віці до 35 років. Також у ній передбачена добровільна участь українців віком від 36 до 55 років.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ